Postup pri objednaní a príprave náhľadov

Vaše podklady grafik najprv skontroluje. Následne pripraví vizualizáciu umiestnenia vášho motívu na vybraný predmet alebo textil. Vizualizáciu vám pošleme na korektúru v PDF súbore. Ak budete chcieť motív na predmete či textile posunúť, zväčšiť či zmeniť jeho farbu, zapracuje grafik tieto požiadavky a pošleme vám aktualizovanú vizualizáciu. Náročnosť prípravy grafických dát pre tlač závisí od kvality vami dodaných podkladov.

Máte podklady spracované a zvládnete to sami

 • Kedy zvoliť tento variant?
  Ak ste už daný motív tlačili, pripravil vám ho profesionálny grafik, sami ste skúsený grafik či ste si iným spôsobom istí, že podklady neobsahujú žiadne chyby a sú použiteľné pre tlač.
 • Čo je súčasťou služby?
  Kontrola dodaných podkladov + 30 minút práce grafika + vizualizácie umiestnenie motívu + stručný prehľad chýb v dodaných podkladoch + drobné úpravy vizualizácie na vašu žiadosť (posunutie motívu, jeho zväčšenie či zmena farby)
 • Služba nezahŕňa
  Úpravy nad rámec zaplatených 30 minút - napríklad druhé kolo úprav umiestnenie, veľkosti či farby motívu, atď. Oznámime vám cenu za ďalšie grafické práce a po vašom odsúhlasení požadované úpravy vykonáme.
 • Cena
  10€ bez DPH

Máte tlačové podklady a potrebujete ich upraviť

 • Kedy zvoliť tento variant?
  Keď máte motív pripravený vo vektoroch a bez chýb, ale potrebujete ho ešte upraviť či zmeniť. Tvarovo, farebne či obsahovo.
 • Čo je súčasťou služby?
  Kontrola dodaných podkladov + 40 minút práce grafika + drobné opravy podľa vášho zadania či podľa DTP manuálu + vizualizácia umiestnenie motívu + až 3 kolá korektúr
 • Služba nezahŕňa
  Úpravy nad rámec zaplatených 40 minút - napríklad výrazné zásahy do podoby motívu, atď. Oznámime vám cenu za ďalšie grafické práce a po vašom odsúhlasení požadované úpravy vykonáme.
 • Cena
  15€ bez DPH

Máte pripravené podklady a zadania pre grafika

 • Kedy zvoliť tento variant?
  Ak máte pripravené jednotlivé časti motívu, napr. Spracované logo, pripravené texty, máte predstavu o jeho výslednej podobe a umiestnení a potrebujete motív vytvoriť.
 • Čo je súčasťou služby?
  Kontrola dodaných podkladov + 60 minút práce grafika + grafická sadzba loga a textov podľa vášho zadania + vizualizácia umiestnenie motívu + až 3 kolá korektúr.
 • Služba nezahŕňa
  Úpravy nad rámec zaplatených 60 minút - napríklad výrazné zásahy do podoby motívu, atď. Oznámime vám cenu za ďalšie grafické práce a po vašom odsúhlasení požadované úpravy vykonáme.
 • Cena
  20€ bez DPH

Potrebujete vytvoriť úplne nový návrh

 • Kedy zvoliť tento variant?
  Keď máte nedostatočné alebo vôbec žiadne podklady a máte len hrubú predstavu o podobe motívu, ktorý chcete na predmety či textil tlačiť.
 • Čo je súčasťou služby?
  Kontrola dodaných podkladov + 90 minút práce grafika + telefonická či osobná konzultácie s našim grafikom + kreatívny grafický návrh + vizualizácia umiestnenie motívu + až 3 kolá korektúr + kompenzácia nevyčerpaného času.
 • Služba nezahŕňa
  Úpravy nad rámec zaplatených 90 minút či zložité grafické práce - napríklad zložité grafické retuše, sadzbu viacstránkových katalógov, atď. Oznámime vám cenu za ďalšie grafické práce a po vašom odsúhlasení požadované úpravy vykonáme.
 • Cena
  25€ bez DPH